LOU – fördjupningskurs i offentlig upphandling för ökad kompetens

Tre dagars fördjupad grundutbildning inom offentlig upphandling

Vill du känna dig tryggare i ditt arbete och kunna genomföra upphandlingar på ett mer effektivt sätt? 

Vår fördjupningskurs i offentlig upphandling är utformad för att ge dig de nödvändiga kunskaperna och praktiska verktygen.

Den här kursen på tre dagar erbjuder en fördjupad grundutbildning inom offentlig upphandling. Vi fokuserar på att ge dig en djupare förståelse för lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingsprocessen och hur du kan tillämpa dem i praktiken – från behovsanalys till avtalstecknande.

Målgrupp

Kursen passar dig som är ny i rollen som upphandlare eller som ofta deltar i upphandlingsprocessen och vill få en bättre förståelse för den. Den är även lämplig för dig som har tidigare erfarenhet av inköp inom den privata sektorn och nu arbetar med upphandling inom den offentliga sektorn.

Upplägg

Kursen genomförs under tre dagar enligt följande schema:
Dag 1: 9.30–16.00
Dag 2: 9.00–16.00
Dag 3: 9.00–15.00

Kursinnehåll

Dag 1 – Vilka regler tillämpas i offentlig upphandling?

 • Varför ska man upphandla?
 • Bakgrund och syfte med upphandlingslagarna
 • EU-direktiven bakom LOU/LUF
 • De grundläggande principerna
 • Skillnader mellan LOU/LUF/LOV
 • Kort genomgång av varje kapitel i LOU/LUF
 • Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Annonseringar och tidsfrister
 • Kommunikation, information, dokumentation
 • Uteslutning av leverantör
 • Viktigaste skillnaderna under tröskelvärdet
 • Avtalsspärr, överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
 • Överprövning, förtydliganden och kompletteringar
 • Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
 • Köplagen
 • Avtalslagen


Dag 2 – Praktisk upphandling

 • Genomgång av upphandlingsprocessen
 • Behovsanalys och planering
 • Leverantörsmarknadsundersökning
 • Framtagande av FFU
 • Krav på leverantör
 • Anbudsutvärdering
 • Anbudstid med frågor och svar
 • Kvalificering och utvärdering
 • Tilldelning och avtalsspärr

Dag 3 – Praktisk upphandling

 • Grupparbete
 • Direktupphandling
 • Ramavtal
 • Affärsetik, mutor och jäv

Avgift

14900 SEK exkl. moms.

Utbildningstillfällen 2024

Stockholm 14-16 maj

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår i priset. Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån behov och önskemål.