Samordnad upphandling
för ökad lönsamhet

En rätt genomförd samordnad upphandling ska resultera i högre kvalitet till lägre kostnad. Hos Colligio hittar du den kompetens, erfarenhet och marknads­kännedom som krävs för att lyckas.

Effektivt och lönsamt

När vi kan hantera många upphandlingsprocesser parallellt inom samma produktområde och utnyttja synergieffekter finns goda möjligheter till högre kvalitet och lägre kostnader. 

För oss på Colligio innebär samordnad upphandling bland annat att varje deltagande myndighet får möjlighet att skapa sin egen kravbild och därmed forma affären efter egna önskemål och politiska förutsättningar.

Upphandling av elkraft

Elkraft har visat sig vara ett område där samordnad upphandling är särskilt gynnsamt. En väl genomförd elkraftsupphandling skapar generellt goda villkor till låga kostnader och bidrar dessutom till att frigöra resurser för andra ändamål.

Hos oss hittar du den projektledarkompetens och marknadskännedom som krävs för att lyckas med den här typen av samordnad upphandling. 

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta Tony Hansson
på 08-120 470 02 eller tony.hansson@colligio.se

Anmälan till samordnad upphandling elkraft 2025

Anmälan till att delta i samordnad upphandling av elkraft
görs senast 5 februari 2024 via länken nedan. 

Upphandlingsstöd

Offentlig upphandling är vår vardag. Hos oss får du hjälp med hela eller delar av upphandlingsprocessen – från planering till färdigt avtal.

Utbildning

Är du ny i rollen som upphandlare eller har du jobbat ett tag och vill ta nästa steg? Med våra utbildningar får du de verktyg du behöver för att ta dina upphandlingskunskaper till nästa nivå.

Upphandlingsjuridik

Överprövningar är både tids- och kostnadskrävande och det lönar sig att lägga vikt på att upphandlingen genomförs på ett juridiskt korrekt sätt redan från början.