Diplomerad upphandlare

Vår populära utbildning till diplomerad upphandlare ger dig fördjupad kunskap om hela upphandlingsprocessen.

Målgrupp

Passar dig som har några års erfarenhet som upphandlare, som är projektledare i uppdrag där upphandling ingår eller som i dina arbetsuppgifter ofta hanterar upphandlingsfrågor. Den är även lämplig för dig som är chef med ett ansvarsområde där upphandling ingår. Målet är att ge dig en bred grund och trygghet i de olika situationer som en upphandlare ska kunna hantera. Efter genomförd utbildning har du tillräcklig kunskap för att självständigt kunna ta projektansvar för mer allmänt förekommande upphandlingar och att aktivt kunna medverka i mer komplexa upphandlingar.

Upplägg

Utbildningen är upplagd i tre block om tre dagar vardera. Mellan blocken kan deltagarna få en hemuppgift för genomgång i efterkommande block.

Efter genomförd utbildning får du ett diplom som visar att du är Diplomerad upphandlare.

Avgift

43900 SEK exkl. moms. I priset ingår lunch, fika och utbildningsmaterial.

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen är schemalagd, men i den mån efterfrågan finns, anordnas även öppna utbildningar lokalt eller regionalt.

Innehåll

 • upphandlingsjuridik
 • upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlaget
 • affärsetisk analys
 • krav på leverantörer
 • kravspecifikation
 • kravställning inom miljö och sociala områden
 • affärsbeteende
 • utvärdering
 • ramavtal och avrop
 • direktupphandling
 • avtal
 • leverans och uppföljning
 • andra upphandlingsformer och förfaranden

Utbildningstillfällen

Dag 1: 9.30-16.00
Dag 2: 9.00-16.00
Dag 3: 9.00-15.00

Göteborg

Stockholm
Block 1: 19-21 september
Block 2: 24-26 oktober
Block 3: 28-30 november