Diplomerad upphandlare – få fördjupad kunskap om upphandlingsprocessen

Vår populära utbildning till diplomerad upphandlare ger dig en gedigen förståelse för hela upphandlingsprocessen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till erfarna upphandlare, projektledare med upphandlingsansvar samt personer som regelbundet arbetar med upphandlingsfrågor. Även chefer med ansvar inom upphandling kan dra nytta av utbildningen.
Syftet är att ge dig en stark grund och självförtroende i de olika situationer som upphandlare står inför. Efter avslutad utbildning kommer du att ha tillräcklig kunskap för att självständigt ta projektansvar för vanligt förekommande upphandlingar samt aktivt delta i mer komplexa upphandlingsprocesser.

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över tre block om tre dagar vardera. Mellan blocken kommer deltagarna att tilldelas hemuppgifter för genomgång och diskussion. Efter slutförd utbildning erhåller du ett diplom som intygar din status som diplomerad upphandlare.

Kursinnehåll
 • Upphandlingsjuridik
 • Upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlaget
 • Affärsetisk analys
 • Krav på leverantörer
 • Kravspecifikation
 • Kravställning inom miljö och sociala områden
 • Affärsbeteende
 • Utvärdering
 • Ramavtal och avrop
 • Direktupphandling
 • Avtal
 • Leverans och uppföljning
 • Andra upphandlingsformer och förfaranden

Avgift

43 900 SEK exkl. moms.

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår i priset. Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen är schemalagd, men i den mån efterfrågan finns, anordnas även öppna utbildningar lokalt eller regionalt.

Kontakta oss för mer information och säkra din plats som diplomerad upphandlare idag!

Utbildningstillfällen

Dag 1: 9.30-16.00
Dag 2: 9.00-16.00
Dag 3: 9.00-15.00

Stockholm

Block 1: 23-25 april
Block 2: 21-23 maj
Block 3: 11-13 juni