Förhandling i upphandling

”Det förhandlas för lite i upphandlingar”

Upphandlingslagstiftningen tillåter ofta förhandling och det uppskattas från leverantörerna. Så varför används det inte mer?

Förhandling låter svårt och krångligt, men målet med den här utbildningen är att ni ska känna er trygga och våga förhandla när ni upphandlar. 

Kursen tar avstamp i hur man praktiskt förhandlar inom offentlig upphandling. Vi går igenom de juridiska förutsättningarna för att få förhandla och vilka möjligheter som LOU och LUF ger. Vi går även igenom de förfaranden som finns och när de får användas samt direktupphandling och de möjligheter som finns i 19 kap. LOU.

Vidare behandlar vi förhandling under avtalstiden och vad som utgör en väsentlig förändring. Coronapandemin och kriget i Ukraina har medfört att många upphandlande myndigheter behövt förhandla om prisjusteringar och vi kommer att gå igenom hur sådana förhandlingar genomförs.

Vi går igenom ett förfrågningsunderlag som är upprättat för ett förhandlat förfarande och vad som är viktigt att tänka på när man utformar funktionella krav för att sedan fortfarande ha utrymme för att förhandla. Konkurrenspräglad dialog och hur det skiljer sig från ett förhandlat förfarande behandlas också.

I de fall man inte får förhandla har man ändå nytta av att föra en dialog med marknaden. Vi tittar på hur man på ett effektivt sätt kan föra dialog och vad som är viktigt att tänka på samt olika former av dialog:

  • Möten
  • Hearing
  • Request for information (RFI)
  • Extern remiss


Slutligen går vi igenom strategier kring en förhandling. Hur man arbetar med ”förhandlingskuvert”, olika roller och lägger upp förhandlingen enligt:

  • Planering
  • Informationsutbyte
  • Köpslående
  • Avslut

Målgrupp

Passar alla som arbetar med upphandling och vill bli bättre på att förhandla.

Avgift

5900 SEK exkl. moms.

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Utbildningstillfällen

Kursledare: Petter Cederbrink