Förhandling i upphandling – öka din förhandlingskompetens

”Det förhandlas för lite i upphandlingar”

Även om upphandlingslagstiftningen ofta tillåter förhandlingar och leverantörerna uppskattar det, används det inte i tillräcklig utsträckning. Varför är det så?

Förhandling kan verka svårt och komplicerat, men syftet med denna utbildning är att ge er trygghet och mod att förhandla vid upphandlingar.

Målgrupp

Den här utbildningen passar alla som arbetar med upphandling och vill förbättra sina förhandlingsfärdigheter.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på praktisk förhandling inom offentlig upphandling. Vi går igenom de juridiska förutsättningarna för att genomföra förhandlingar och vilka möjligheter som erbjuds enligt LOU och LUF. Vi undersöker också olika förfaranden och deras användningsområden, inklusive direktupphandling och möjligheterna enligt kapitel 19 i LOU.

Vi behandlar även förhandlingar under avtalstiden och vad som utgör en väsentlig förändring. I ljuset av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har många upphandlande myndigheter varit tvungna att förhandla om prisjusteringar, och vi går igenom hur sådana förhandlingar genomförs.

Vi går igenom ett förfrågningsunderlag som är utformat för ett förhandlat förfarande och vad som är viktigt att tänka på när man formulerar funktionella krav för att ändå ha utrymme för förhandlingar. Vi diskuterar också konkurrenspräglad dialog och hur den skiljer sig från ett förhandlat förfarande.

Även om man inte får förhandla i vissa fall, är det ändå fördelaktigt att föra en dialog med marknaden. Vi utforskar effektiva sätt att föra dialog och viktiga aspekter att tänka på, inklusive olika former av dialog som:

– Möten
– Hearing
– Request for information (RFI)
– Extern remiss

Slutligen går vi igenom strategier för framgångsrika förhandlingar. Vi diskuterar användningen av ”förhandlingskuvert”, olika roller och hur man planerar och genomför en förhandling enligt följande steg:

– Planering
– Utbyte av information
– Förhandlingsprocess
– Avslut

Avgift

5 900 SEK exklusive moms.

Vid flera deltagare från samma organisation kan ni begära en offert.

Kontakta oss gärna för mer information eller boka nu för att säkra er plats i denna kurs.