Hållbar upphandling

Upphandling är ett viktigt verktyg för att nå FN:s globala mål och förverkliga Agenda 2030. Svenska myndigheter, regioner, kommuner och kommunala bolag både bör och vill ligga i framkant vad gäller miljömässig hållbarhet, men ofta saknas resurser och samordning för att verkligen kunna driva miljöfrågor och bidra till en hållbar utveckling genom upphandlings­verksamheten.

Colligio har kunskap och erfarenhet inom hållbar upphandling, framför allt med fokus på miljö och klimat, cirkulär ekonomi, och innovation för en hållbar utveckling. Vi kan bistå med bland annat specifika kravställningar och utvärderingsmodeller i individuella upphandlingar, kravmallar och manualer för hållbar upphandling, strategiutveckling och policyarbete samt avtalsuppföljning. Vi håller även utbildningar i hållbar upphandling så som en schemalagd endagskurs och skräddarsydda uppdragsutbildningar som anpassas efter era önskemål.

Erik Årling är Colligios främsta expert på hållbar upphandling. Erik har tidigare jobbat med projektutveckling och upphandling inom miljö och klimat på svenska Utrikesdepartementet, Europeiska Utvecklingsbanken och Nordiska Utvecklingsfonden. Han har även jobbat med sociala och arbetsmarknadsfrågor på Näringslivets internationella råd samt på FN:s internationella arbetarorganisation (ILO). Erik, som har en magisterexamen i samhällsvetenskap från Uppsala universitet och University of Exeter, är diplomerad upphandlare inom internationell upphandling genom CIPS och UNDP och har även gått Colligios utbildning till Diplomerad upphandlare.

Våra senaste referensuppdrag inom hållbar upphandling:

 • Manual för offentlig upphandling av klimatsmart träbyggande, ByggDialog Dalarna (2021, pågående)
 • Hållbarhetskriterier för offentlig upphandling, Öresundsbron (2021)
 • Krav och mallar för cirkulär upphandling, Umeå kommun (2020)
 • Miljöspendanalys, Uppvidinge kommun (2020)
 • Miljöspendanalys, Alvesta kommun (2020)
 • Uppdragsutbildning i upphandling för en cirkulär ekonomi, Vallentuna kommun (2020)
 • Cirkulärt byggande i den offentliga sektorn – återbrukade material och produkter vid byggentreprenader, Länsstyrelsen Dalarna (2019-2020). Se rapporter här: Upphandling i byggsektorn – Krav på användande av återbrukade och återanvända produkter och material – Upphandlingsdialogdalarna
 • Uppdragsutbildning i hållbar upphandling, Musikverket (2019)

Erik Årling

Vill du veta mer om hållbar upphandling och vad vi kan göra för dig?

Varmt välkommen att kontakta Erik Årling på +46 23 661 66 22 eller erik.arling@colligio.se

Hållbar upphandling

En dagsutbildning som blandar fakta och diskussion om miljömässig hållbarhet inom olika sektorer med hållbar upphandling i praktiken. Vi går igenom lagar och gällande praxis och deltagarna får även, utifrån olika fall, diskutera hur hållbara upphandlingar kan se ut.

Utbildningen ger dig förutsättningar att självständigt kunna identifiera potentiella och relevanta faktorer för miljömässig hållbarhet, ställa och följa upp krav samt utveckla och implementera utvärderingsmodeller för hållbar upphandling.

Målet är att du ska kunna agera som en så kallad ”change agent” inom din organisation och därmed också som förebild för andra upphandlande organisationer. Detta genom att ligga i framkant inom kravställning och uppföljning av hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Målgrupp

Passar dig som är beställare, leverantör, miljösamordnare eller har en chefsroll.

Avgift

5900 SEK exkl. moms. I priset ingår lunch, fika, utbildningsmaterial och vår lilla bok med upphandlingslagstiftningen.

Begär gärna offert om ni är flera från samma organisation.

Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån behov och önskemål.

Innehåll

 • klimat och miljö i Sverige och övriga världen
 • miljömässig hållbarhet inom olika relevanta sektorer
 • CSR och ESG
 • lagrum för kravställning
 • hur vi kan ställa miljökrav i framkant
 • praxis
 • avtal och avtalsuppföljning
 • miljömål och -strategier i er organisation
 • fall och diskussioner

Utbildningstillfällen

Göteborg 22 september