Upphandlingsstöd

Offentlig upphandling är vår vardag och vi genomför upphandlingar och bistår med upphandlingsstöd åt många av Sveriges myndigheter inom områden som varor, tjänster, IT och byggentreprenader.

Kunskap och erfarenhet

Vi genomför upphandlingar och bistår med upphandlingsstöd åt många av Sveriges myndigheter. Våra konsulter har gedigen kompetens och erfarenhet inom upphandling av varor, tjänster, IT och byggentreprenader.

Använd oss där behovet finns

Flexibilitet är en av våra styrkor. Vi kan fungera som projektledare för hela uppdraget eller bidra till processen där ni behöver hjälp. Vi bistår även med hjälp vid avrop från statliga och kommunala ramavtal, exempelvis genom förnyad konkurrensutsättning.

Tillsammans skapar vi goda affärer

Förutsättningarna för en lyckad upphandling skapas tidigt i anskaffningsprocessen. Med vårt stöd får ni ut det ni önskar av era leverantörer och undviker fallgropar på vägen till den goda affären.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Varmt välkommen att kontakta VD Johan Lundvall på 08-120 470 01 eller johan.lundvall@colligio.se
Du kan även skicka en förfrågan på info@colligio.se

Utbildning

Är du ny i rollen som upphandlare eller har du jobbat ett tag och vill ta nästa steg? Med våra utbildningar får du de verktyg du behöver för att ta dina upphandlingskunskaper till nästa nivå.

Samordnad upphandling

Samordnad upphandling ger god möjlighet till sänkta kostnader. Hos Colligio finns den projektledarkompetens och marknadskännedom som är så viktig i den här typen av upphandlingsuppdrag.

Upphandlingsjuridik

I upphandlingsprocessen dyker det ofta upp juridiska frågeställningar som kräver expertis på området. Colligio står till tjänst i juridiska frågor kring offentlig upphandling.