Fördjupa dig inom entreprenadupphandling

Diplomerad entreprenadupphandlare

Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar av entreprenader inom bygg, installationer och anläggning inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Utbildningen riktar sig mot upphandlare med erfarenhet av att genomföra upphandlingar inom LOU/LUF/LUFS och ingen eller viss tidigare erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.

Innehåll

 • AMA-systemet och gällande bestämmelser AB 04 och ABT 06
 • Att ta fram administrativa föreskrifter (AF-del) enligt AMA AF
 • Entreprenadformer
 • Samverkansformer
 • Ersättningsformer
 • Att utforma kvalificeringskrav i entreprenadupphandlingar
 • Förhandlat förfarande vid entreprenadupphandling
 • Exempel och viktiga rättsfall
 • Ansvar under entreprenad- och garantitiden
 • Kontraktsändringar
 • ÄTA-arbeten
 • Miljö- sociala- och arbetsrättsliga villkor ur ett entreprenadperspektiv
 • Grunderna i konsultupphandling och ABK 09
 • Viktiga skillnader och gränsdragning mellan AMA och Aff


Upplägg och pedagogik

Utbildningen består av föreläsningar som kompletteras med grupparbeten och diskussioner kring givna arbetsuppgifter samt hemuppgifter.

De åtta dagarna är fördelade på fyra block som genomförs med jämna mellanrum. Kursen inleds med två dagar (block 1) i Stockholm vilket ger möjlighet till nätverksbyggande. Det är inte möjligt att delta på distans. Block 2 och 3 genomförs som distansutbildning via digitalt forum. Block 4 genomförs i Stockholm utan möjligt att delta på distans. 

Utbildningen genomförs i en blandning mellan teori och gruppövningar samt enskilt- och grupparbete mellan utbildningstillfällena.

Block 1 – juridik

Ger dig grundläggande kunskaper för att kunna orientera dig i både upphandlings- och entreprenadjuridiken samt förutsättningar för att kunna tillämpa bestämmelserna och ger dig en bra grund för kommande block. 

Block 2 – strategi

Blocket innefattar upphandlingsstrategier för byggprojekt samt en orientering om byggprocessen. Ger dig kunskap för att kunna välja entreprenadform, ersättningsform, upphandlingsform, upphandlingsförfarande och samverkansform som till exempel partnering.

Block 3 – metod

Lär dig att ta fram administrativa förskrifter och upphandlingsdokument utifrån juridiska, affärsmässiga och hållbarhetsrelaterade bedömningar, med utgångspunkt från praktiska exempel.  

Block 4 – avtalshantering och tekniska konsulter

Ger dig insikt i uppföljning, hantering av ÄTA-arbeten och ändring av kontrakt samt miljö-, sociala och arbetsrättsliga villkor. Ger dig även kunskap om upphandling av tekniska konsulter (ABK 09) och kort om viktiga skillnader och gränsdragning mellan AMA och Aff (Avtal för fastighetsförvaltning).

Block 1

Dag 1: 27 augusti, Stockholm Slussen (preliminärt Hotell Hilton)

Dag 2: 28 augusti, Stockholm Slussen (preliminärt Hotell Hilton)

Block 2

Dag 3: 18 september, distans via digital plattform

Dag 4: 19 september, distans via digital plattform

Block 3

Dag 5: 15 oktober, distans via digital plattform

Dag 6: 16 oktober, distans via digital
plattform

Block 4

Dag 7: 12 november, Stockholm Slussen (preliminärt Hotell Hilton)

Dag 8: 13 november, Stockholm Slussen (preliminärt Hotell Hilton)

Kursmaterial och länk till undervisningen skickas dagen innan kursen.

Antal platser är begränsade.

Vad krävs av dig som deltagare?

För att bli godkänd på utbildningen och få ditt diplom ska du delta under alla kursdagarna samt säkerställa att du slutfört de uppgifter du tilldelats inför varje tillfälle.

Avgift

49 795 SEK exkl. moms.

Lunch och fika under block 1 och 4 samt utbildningsmaterial ingår i priset. Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Kontakta oss för mer information och säkra din plats som diplomerad entreprenadupphandlare idag!