Upphandling av byggentreprenad – för framgångsrika projekt

Upphandling av byggentreprenad enligt LOU och LUF

Vill du ha en bättre förståelse för upphandling av byggentreprenader och kunna genomföra framgångsrika projekt? Vår kurs i upphandling av entreprenad ger dig insikter i de förutsättningar som gäller vid offentlig upphandling av byggentreprenader enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Målgrupp

Kursen passar dig som arbetar med entreprenadupphandlingar eller som i din roll berörs av den här typen av upphandling, exempelvis som projektledare.

Kursinnehåll
  • Översiktlig genomgång av LOU och LUF
  • Översiktlig genomgång av byggbranschens standarddokument
  • Upphandlingsstrategier i byggprojekt
  • Entreprenadform, upphandlingsform, upphandlingsförfarande
  • Samarbetssätt och ersättningsformer
  • Kvalificering och utvärdering
  • Praktiska exempel och formuleringar

Avgift

6100 SEK exkl. moms.

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår i priset. Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån behov och önskemål.