Hållbar upphandling

En dagsutbildning som blandar fakta och diskussion om miljömässig hållbarhet inom olika sektorer med hållbar upphandling i praktiken. Vi går igenom lagar och gällande praxis och deltagarna får även, utifrån olika fall, diskutera hur hållbara upphandlingar kan se ut.

Utbildningen ger dig förutsättningar att självständigt kunna identifiera potentiella och relevanta faktorer för miljömässig hållbarhet, ställa och följa upp krav samt utveckla och implementera utvärderingsmodeller för hållbar upphandling.

Målet är att du ska kunna agera som en så kallad ”change agent” inom din organisation och därmed också som förebild för andra upphandlande organisationer. Detta genom att ligga i framkant inom kravställning och uppföljning av hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Målgrupp

Passar dig som är beställare, leverantör, miljösamordnare eller har en chefsroll.

Avgift

5900 SEK exkl. moms. I priset ingår lunch, fika och utbildningsmaterial.

Begär gärna offert om ni är flera från samma organisation.

Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån behov och önskemål.

Innehåll

  • klimat och miljö i Sverige och övriga världen
  • miljömässig hållbarhet inom olika relevanta sektorer
  • CSR och ESG
  • lagrum för kravställning
  • hur vi kan ställa miljökrav i framkant
  • praxis
  • avtal och avtalsuppföljning
  • miljömål och -strategier i er organisation
  • fall och diskussioner

 

 

Utbildningstillfällen

Göteborg 4 oktober