Upphandlings­juridiskt stöd

Överprövningar är både tids- och kostnads­krävande och det lönar sig att lägga vikt på att upphandlingen genom­förs på ett juridiskt korrekt sätt. Vi vet vad som krävs för att ta en upphandling i mål.

Vi tänker på juridiken redan från början

Upphandlingsstöd och -juridik går hand i hand. De jurister som ger upphandlingsjuridiskt stöd hos oss arbetar även som upphandlingskonsulter. Det här gör Colligio till ett vassare alternativ för upphandlingsjuridik än en advokatfirma.

Vi har gedigen erfarenhet av att granska upphandlingsdokument och se till så att de redan från början följer lagen om offentlig upphandling (LOU). Eftersom vi arbetar enbart med beställarsidan kan du vara trygg med att vi aldrig sitter på dubbla stolar. 

Stöd vid överprövning av upphandling

Vi är lyhörda, professionella och har byggt upp en hög kompetens för att kunna stödja er om en överprövning skulle bli aktuell. Våra jurister arbetar integrerat med övriga medarbetare inom upphandlingsuppdragen och kan därför med kort varsel träda in och ge stöd. Det kan handla om att allt från att skriva inlagor till att representera er som ombud.

Vi erbjuder

  • juridisk granskning av förfrågningsunderlag
  • juridisk vägledning av utvärdering, anbud och tilldelningsbeslut
  • utredning av juridiska frågor kopplade till offentlig upphandling
  • allmän juridisk rådgivning vid upphandlingar
    stöd vid överprövning

Vill du veta mer om upphandlingsjuridiskt stöd och vad vi kan göra för dig?

Varmt välkommen att kontakta upphandlingsjurist Paula Hägg på 08-120 470 05 eller paula.hagg@colligio.se

Upphandlingsstöd

Offentlig upphandling är vår vardag. Hos oss får du hjälp med hela eller delar av upphandlingsprocessen – från planering till färdigt avtal.

Samordnad upphandling

Samordnad upphandling ger sänkta kostnader. Hos Colligio finns den projektledarkompetens och marknadskännedom som är så viktig i den här typen av upphandlingsuppdrag.

Utbildning

Är du ny i rollen som upphandlare eller har du jobbat ett tag och vill ta nästa steg? Med våra utbildningar får du de verktyg du behöver för att ta dina upphandlingskunskaper till nästa nivå.