Utvärdering med hjälp av Excel

En distansutbildning där vi går igenom de utvärderingsmodeller som används i svensk offentlig upphandling, vad LOU säger om de olika modellerna och vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi tittar även närmare på hur man utvärderar olika typer av kvalitativa kriterier.

Colligios erfarna upphandlare och utbildare analyserar modellerna i detalj tillsammans med kursdeltagarna och ger sin syn på modellerna, vilka modeller som passar vilka typer av upphandlingar och situationer och hur man som upphandlare bäst kan anpassa modellen till utvärdering av kvalitet, med användande av verkliga och fiktiva exempel.

Under kursen går vi även igenom hur man kan använda Excel som ett verktyg i utvärdering, baserat på ett antal av de utvärderingsmodeller vi går igenom. Kursdeltagare får också tillgång till de olika Excel-dokument som gås igenom under kursen, som kursdeltagaren själv sedan kan använda i sina upphandlingar, med full möjlighet att anpassa och revidera dem.

Målgrupp

Passar upphandlare som vill bil bättre på att utvärdera enligt grunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Inga kunskaper förutom baskunskaper i Excel krävs.

Avgift

6200 SEK exkl. moms.

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Utbildningstillfällen

Kursen hålls digitalt på distans och är uppdelad på två tillfällen, kl 12.30-16.30 vardera gång.

Max 10 deltagare

Kursledare: Per Kyhle och Per Molin