Grundutbildning 3 dagar

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om LOU och upphandlingsprocessen – från behovsanalys till avtalstecknande – så att du kan känna dig tryggare i ditt arbete och kunna genomföra enklare upphandlingar.

Målgrupp

Passar dig som är ny i rollen som upphandlare eller som ofta deltar i upphandlingsprocessen och vill få en bättre förståelse för den. Utbildningen passar även väl för dig som har tidigare erfarenhet av inköp på den privata sidan och nu arbetar med upphandling inom den offentliga sektorn.

Avgift

14900 SEK exkl. moms. I priset ingår lunch, fika och utbildningsmaterial.

Begär gärna offert om ni är fler från samma organisation.

Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån behov och önskemål.

Utbildningstillfällen

Dag 1: 9.30-16.00
Dag 2: 9.00-16.00
Dag 3: 9.00-15.00

Göteborg
5-7 mars
Stockholm
14-16 maj

Innehåll

Dag 1 – Vilka regler tillämpas i offentlig upphandling?
 • Varför ska man upphandla
 • Bakgrund och syfte med upphandlingslagarna
 • EU-direktiven bakom LOU/LUF
 • De grundläggande principerna
 • Skillnader mellan LOU/LUF/LOV
 • Kort genomgång av varje kapitel i LOU/LUF
 • Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser
 • Upphandlingsförfaranden
 • Annonseringar och tidsfrister
 • Kommunikation, information dokumentation
 • Uteslutning av leverantör
 • Viktigaste skillnaderna under tröskelvärdet
 • Avtalsspärr, Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift
 • Överprövning, Förtydliganden och kompletteringar
 • Offentlighetsprincipen och sekretesslagen
 • Köplagen
 • Avtalslagen
Dag 2 – Praktisk upphandling
 • Genomgång av upphandlingsprocessen
 • Behovsanalys och planering
 • Leverantörsmarknadsundersökning
 • Framtagande av FFU
 • Krav på leverantör
 • Anbudsutvärdering
 • Anbudstid med frågor och svar
 • Kvalificering och utvärdering
 • Tilldelning och avtalsspärr
Dag 3 – Praktisk upphandling
 • Grupparbete
 • Direktupphandling
 • Ramavtal
 • Affärsetik, mutor och jäv