Grundutbildning 1 dag

En övergripande utbildning som ger dig grundläggande kunskaper om upphandlingslagstifningen (LOU) och upphandlingsprocessen. Målet är att få förståelse för LOU och veta vad du bör tänka på om du deltar i en upphandling.

Målgrupp

Passar dig som är ny i rollen som upphandlare eller på olika sätt kommer i kontakt med offentlig upphandling. Den passar även dig som är leverantör och vill få förståelse för upphandlingsprocessen och vad man ska tänka på som anbudsgivare.

Innehåll

  • övergripande genomgång av LOU
  • när måsta jag upphandla?
  • hur genomför jag en upphandling enligt LOU?
  • praktisk tillämpning av lagstiftningen och de olika upphandlingsformerna
  • affärsetik

Utbildningstillfällen

11 oktober, 6 december

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs på distans med två pass; kl. 9-12 och kl. 13-16, med bensträckare varje timme. Den här utbildningen kan även genomföras som anpassad utbildning utifrån behov och önskemål.

Avgift

4400 SEK exkl. moms. I priset ingår utbildningsmaterial.